Προφίλ

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία “GreekFur” και την εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας “GreekFur”. Δημιουργήθηκε από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς της γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς και στηρίζεται από το Ελληνικό κράτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
‘Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
‘Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ:ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επιμελητήριο Καστοριάς

Το Επιμελητήριο Καστοριάς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την Περιφέρεια του Νομού Καστοριάς.

Έχει εγγεγραμμένα μέλη – επιχειρήσεις 6352. Εξ αυτών 3534 είναι βιοτεχνίες, 1173 εμπορικές επιχειρήσεις και 1645 επαγγελματίες. Από τις 3534 βιοτεχνίες οι 3.200 είναι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν έτοιμα και ημιέτοιμα ενδύματα από γούνα.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ιδρύθηκε στις 18/11/1918 (ΦΕΚ 241 ΤΕΥΧΟΣ Α) και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους.

Σκοπός του Επιμελητηρίου βάσει νόμου είναι μέσα στα όρια της περιφέρειάς του, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Η Ομοσπονδία Γούνας αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου της Γουνοποιίας και τον σημαντικότερο εκπροσωπώ του, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκοί Ένωση, όσο και σε όλο τον κόσμο.

Η Ομοσπονδία Γούνας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 και η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα συλλογικού αιτήματος για την ύπαρξη ενός επίσημου οργάνου που θα εκπροσωπούσε συλλογικά την Γουνοποιία και το παραγωγικό κέντρο της Δ. Μακεδονίας, πέρα από τα στενά όρια των τοπικών Συνδέσμων.

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
"Ο Προφήτης Ηλίας"

Ένας τοπικός φορέας με κορυφαία διεθνή δράση

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς αποτελεί τον επίσημο συνδικαλιστικό φορέα των επιχειρηματιών γουνοποιών στην Καστοριά. Ιδρύθηκε το 1915 και διατηρεί σταθερά την έδρα του στην πόλη, με 300 εγγεγραμμένα μέλη – γουνοποιούς.

Σύνδεσμος Γουνοποιών Σιάτιστας
"Ο Προφήτης Ηλίας"

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο Προφήτης Ηλίας” ιδρύθηκε το 1925.

Σήμερα αριθμεί γύρω στα 500 μέλη – γουνοποιούς που προσφέρουν εδώ και πολλές δεκαετίες, την καλύτερη ποιότητα στη γούνα κι εξυπηρετούν πολλούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών

O Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ), ιδρύθηκε το 2008 με στόχο τη διεκδίκηση και προώθηση των σημαντικών θεμάτων του κλάδου της ελληνικής γουνοποιίας, θέτοντας υψηλούς στόχους, νέα οράματα, σύγχρονες απόψεις και καινοτόμους τρόπους λειτουργίας. Οι 90 επιχειρηματίες, μέλη του ΣΕΓ, είναι οι σημαντικότεροι του κλάδου με ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά, διεθνή αναγνώριση και μεγάλο ποσοστό πωλήσεων στην παγκόσμια διακίνηση γουναρικών.