Επιμελητήριο Καστοριάς
 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία "GreekFur" και την εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας "GreekFur". Δημιουργήθηκε από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς της γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς και στηρίζεται από το Ελληνικό κράτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
'Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
'Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ:   ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επιμελητήριο Καστοριάς

Επιμελητήριο Καστοριάς

Το Επιμελητήριο Καστοριάς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την Περιφέρεια του Νομού Καστοριάς.

Έχει εγγεγραμμένα μέλη - επιχειρήσεις 6352. Εξ αυτών 3534 είναι βιοτεχνίες, 1173 εμπορικές επιχειρήσεις και 1645 επαγγελματίες. Από τις 3534 βιοτεχνίες οι 3.200 είναι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν έτοιμα και ημιέτοιμα ενδύματα από γούνα.

 

Οι Εξαγωγείς του Επιμελητηρίου ανέρχονται σε 687 και η πλειονότητα εξ’αυτών εξάγει γουναρικά. Το Επιμελητήριο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του βοηθά τα μέλη του για διάφορα οικονομικά θέματα, φροντίζει για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επαγγελμάτων της περιοχής και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

www.kastoriachamber.gr