Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία "GreekFur" και την εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας "GreekFur". Δημιουργήθηκε από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς της γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς και στηρίζεται από το Ελληνικό κράτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
'Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
'Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ:   ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Η Ομοσπονδία Γούνας αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου της Γουνοποιίας και τον σημαντικότερο εκπροσωπώ του, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκοί Ένωση, όσο και σε όλο τον κόσμο.

Η Ομοσπονδία Γούνας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 και η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα συλλογικού αιτήματος για την ύπαρξη ενός επίσημου οργάνου που θα εκπροσωπούσε συλλογικά την Γουνοποιία και το παραγωγικό κέντρο της Δ. Μακεδονίας, πέρα από τα στενά όρια των τοπικών Συνδέσμων.

 

Αποτελεί τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του κλάδου της Γουνοποιίας, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκόσμια. Τα πρωτοβάθμια μέλη της είναι :

  1. Σύνδεσμος Γουνοποιιών Καστοριάς "Ο Προφήτης Ηλίας"
  2. Σύνδεσμος Γουνοποιιών και Γουνεμπόρων Σιάτιστας "Ο Προφήτης Ηλίας"
  3. Σύνδεσμος Γουνοποιιών Αργούς Ορεστικού και Περιχώρων
  4. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιιών
  5. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων
  6. Σύλλογος Λιανοπωλητών Έτοιμων Ειδών Γούνας "Ο Κάστωρ"

οι οποίοι αριθμούν εκατοντάδες επιχειρήσεων-μελών και η δραστηριότητα τους αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου , το οποίο χωροθετείται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, με τον κύριο όγκο της συγκέντρωσης του στην Καστοριά , την Σιάτιστα , το Άργος Ορεστικό , την Γαλατινή , την ευρύτερη περιοχή του Νομού Καστοριάς, της Επαρχίας Βοϊου και Σερβίων του Ν. Κοζάνης και μέρος του Ν. Γρεβενών.

Η προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή , είναι νομοθετικά χαρακτηρισμένη , για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων , που αφορούν τον κλάδο της Γουνοποιίας , όπως η ίδρυση και εγκατάσταση φαρμών εκτροφής γουνοφόρων ζώων , η δημιουργία μονάδων παραγωγής τροφής , επεξεργασίας υποπροϊόντων , δέψης και άλλης κατεργασίας γουνοδερμάτων , η ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων κατασκευής γούνινων ενδυμάτων και ειδών από γούνα και καταστημάτων έκθεσης – πώλησης ετοίμων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γούνας (International Fur Trade Federation) , του σημαντικότερου, παγκόσμια, φορέα του κλάδου της Γουνοποιίας, με έδρα στο Λονδίνο και μέλη της, τριάντα έξι (36) Εθνικές Ομοσπονδίες Μέλη, από όλο τον κόσμο, οι οποίες εκπροσωπούν ένα τεράστιο αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία συναποτελούν με τους τελικούς καταναλωτές και τους άλλους φορείς, οι οποίοι συνδέονται έμμεσα ή άμεσα, το επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου της Γουνοποιίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα μέλη της, η προώθηση αυτών για την εξεύρεση και υλοποίηση σχετικών λύσεων, η προάσπιση των συμφερόντων του παραγωγικού κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου συλλογικού προϊόντος, η διεύρυνση και αναβάθμιση του μεριδίου αγοράς που κατέχει, η δημιουργία Δικτύου για την Γούνα, με την σύμπραξη και άλλων φορέων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συλλέγει συνεχώς πληροφορίες, επιδιώκει συνεργασίες, εκπονεί επιχειρηματικά σχέδια, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και οργανώνει εκδηλώσεις, που αφορούν τον κλάδο της Γουνοποιίας.

www.helfurfe.gr