Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία "GreekFur" και την εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας "GreekFur". Δημιουργήθηκε από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς της γούνας και το Επιμελητήριο Καστοριάς και στηρίζεται από το Ελληνικό κράτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
'Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
'Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ:   ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς "Ο Προφήτης Ηλίας"

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
"Ο Προφήτης Ηλίας"

Ένας τοπικός φορέας με κορυφαία διεθνή δράση

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς αποτελεί τον επίσημο συνδικαλιστικό φορέα των επιχειρηματιών γουνοποιών στην Καστοριά. Ιδρύθηκε το 1915 και διατηρεί σταθερά την έδρα του στην πόλη, με 300 εγγεγραμμένα μέλη – γουνοποιούς.

 

Σκοποί της οργάνωσης, δηλαδή του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» είναι η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ αυτών.

 

Ειδικότερα:

  • Η καλλιέργεια – υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των γουνοποιών μελών του, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – και μέσω αυτών – στις αντίστοιχες Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.
  • Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου.
  • Η μέριμνα για εποπτεία και επίβλεψη διοργάνωσης, υπό την αιγίδα του "ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Γούνας στην πόλη της Καστοριάς.

www.furfair.gr